FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 

 

PISMO DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

   

 

Inicjatywa Matek Ojców

Przeciwko Patologii Prawa Rodzinnego                              Warszawa 29 12.2011r

FORUM  MATEK przeciw Dyskryminacji Ojców

  Janina Fabisiak                   mf2@3arch.pl

  Teodozja Strawczyńska     strawczynska@tlen.pl

   

 

Dotyczy :wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Z dnia 02.02.2011r. 

do Ministra Sprawiedliwości    

Nr RPO-618851-IV/09/BB  oraz            Pani Irena Lipowicz

 Nr RPO-596390IV/08/BB--                Rzecznik Praw Obywatelskich                                                    

                                                                    Al.Solidarności   77         

                                                                  00-090 Warszawa

                                                           

List  Otwarty .

 

   Forum  Matek przeciw Dyskryminacji Ojców  zajmujące się   zwalczaniem patologii prawa rodzinnego- z niedowierzeniem przyjęło treść wystąpienia Pani Profesor jako Rzecznika Praw Obywatelskich  , skierowaną do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania sądów rodzinnych i rodzinnych ośrodków diagnostyczno konsultacyjnych .

   Ponieważ życie w jego jesieni przysporzyło nam cierpień i problemow,których mimo starań nie możemy rozwiązać –postanowiłyśmy wziąć sprawy we własne ręce zawiązując  Forum Matek przeciw Dyskryminacji Ojców-naszych synów i ich dzieci-poniewieranych przez system prawa rodzinnego, a raczej antyrodzinnego,

  Rzecznik Praw Obywatelskich   zamieszcza w wystąpieniu treści,  które  są  niezgodne z oczekiwaniami społecznymi w zakresie  zmian w prawie rodzinnym w tym w zakresie i potrzeby likwidacji takiego  organu bez   żadnej odpowiedzialności  jakimi są   rodk .

Jak ocenić tych pracowników rodk z punktu widzenia ich przydatności do opiniowania, jak nie przez pryzmat funkcji jaką pełnią w zakresie ubezpieczania odpowiedzialności sądów.

 Pani Profesor , prosimy nie  składać hołdów tym osobom  i tej instytucji , bo ich udział w niszczeniu rodzin i dzieci jest wyjątkowo szkodliwy .

Mamy przykłady setek  przypadków  , które świadczą o niechlubnej roli jaką odgrywają w systemie prawnym te ośrodki . Jeżeli ktoś wypowiada się zgoła inaczej w tym temacie przydatności/ por.opracowanie,na które powołuje się Rzecznik/   można to wytłumaczyć bądź brakiem stosownego rozeznania , bądź świadomym działaniem w  celu znalezienia sobie wygodnej   posady ,która   nie wiąże się z ponoszeniem jakiejkolwiek   odpowiedzialności  .

To nie potrzeba  zwiększenia ich ilości jest wymogiem obecnego czasu, lecz ich całkowita  likwidacja   i zastąpienia  ich opinii , opiniami biegłych psychologów sądowych z uprawnieniami biegłych klinicznych , a nie osób które wypaczają sens uregulowań prawnych!

Ten spór trwa od kilkunastu lat   i jak się dostrzega jest problem jak zagospodarować    osoby zatrudnione rodk .Jakoś nikt nie przejmuje się dziećmi jako ofiarami ich działalności .Jak są tacy genialni i wykształceni , to podobnie jak inni psychologowie  pracę da im rynek , i nie musza żerować na krzywdzie dzieci i całych rodzin.

Ich opiniowanie to wypaczanie nauki  i zaprzeczanie funkcji rozumu  człowieka .

Metody diagnozy  tych ośrodków  i tych osób  nie  są przejrzyste a nadto nadużywane , a procedury  badań  są bez żadnej naukowej weryfikacji .

Metody działania przypominają sądy kapturowe , bez jakiejkolwiek możliwości odwołania się czy weryfikacji wydawanych opinii. Istnieje bowiem dodatkowo zmowa w tym środowisku o tzw.  lojalności zawodowej , aby nie naruszać czegoś co wytworzył  inny zespół , bo to nie etyczne.Czy w ciągu 2 godzin „badania” można cokolwiek stwierdzić i ocenić ?

Te pozorne określenia , że to tylko opinia ,powodują  że pracownik rodk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Nadzór  nad ich pracą odpowiada  że nie może się ustosunkować , bo nie byli obecni na badaniu czy na rozprawie. Sądy w   86 % wydają orzeczenia zgodnie z tymi opiniami , powołując się na nich w postanowieniach, uznając je za wiarygodne źródło wiedzy specjalistycznej , którą sąd nie dysponuje. Przez  nikogo nie są weryfikowane .Nie ma żadnych odwołań od ich opinii.

Wystarczyłoby zastosować zasady logicznego rozumowania czy doświadczenia a nie uciekać się do wiedzy , która jest żadna aby prawidłowo i szybko osądzić a nie oglądać się na opinię  RODK.   Ojcowie którzy  zwracaja się do nas o pomoc posiadają opinie odpowiadająca na pytanie sądu czyli są z gory zakwalifikowane.

Jak to jest , że na określonym etapie życia człowieka i jego prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie , gdy tylko ubiega się o kontakty z dzieckiem przepuszcza się go przez sito jakiś ocen jego osobowości i przydatności jako ojca w  życiu dziecka przez rzekomych biegłych rodk .To samo dotyczy dziadkow ojczystych.  Tylko dziadków ojczystych! Czy to jest zgodne z wolnością człowieka?

.A może by wprowadzić podobne metody badania przed wstępowaniem w związek małżeński albo przed spłodzeniem dziecka .?

Wszystkie bowiem badania później wykonane,   można traktować na zasadzie musztardy po obiedzie .Przecież nie RODK decydował o urodzeniu dziecka. A może to są szczególne osiągnięcia polskiego ustawienia spraw dziecka  i należałoby opatentować je jako genialne rozwiązanie w zakresie niszczenia rodzin. W jakich państwach europejskich obowiązuja takie badania?Takie rozwiązania systemowe to tylko polska metoda na rozmydlanie odpowiedzialności : sąd powołuje się na opinie biegłych  z rodk  a rodk używa zgrabnych formułek, iż to sąd jest najwyższym biegłym a oni tylko wydali opinię  i na orzeczenie sądu nie mieli wpływu .

Opinie wydawane przez osoby z uprawnieniami psychologów  biegłych sądowych , psychologów klinicznych  z tytułami naukowymi i autorytetów naukowych w środowisku psychologów traktuje  się jako opinię prywatne i nie dopuszcza się  jako dowodów albo się je ignoruje. Opinie   rodk są w każdym przypadku nie po podważenia , bo korzystają z przywileju nieomylności  .

 .

Jak to więc jest w Państwie Polskim , iż  są   opinie  naukowców   i ekspertów , które są traktowane jako prywatne  a  tzw. wiarygodne-państwowe  wydawane przez   rzekomych biegłych z rodk  są podstawą postanowień sądowych.

 W pełni wiarygodnymi dla sądu są tylko  takie opinie rodk , choć są wydawane w warunkach wykazanych im nadużyć psychologicznych , z pogwałceniem wiedzy opracowane na zasadzie wiedzy  domniemanej. Przykład:  ojciec posiada wiedzę o wychowaniu dziecka ,ale w ocenie rodk nie dostrzega jego emocjonalnych potrzeb bycia z matka i to dyskwalifikuje go do zabierania dziecka do siebie skąd wywiozła go matka .Jest to normalne spojrzenie psychologa? Inny psycholog kwestionuje taka opinię.Ale sąd wierzy RODK  i izolacja ojca gotowa.

 

Badanie osobowości człowieka na zasadzie przyjęcia badania podświadomości człowieka jest normą . Podważa się funkcje rozumu na rzecz  przypisywania badanemu cech  i działań jako wypadowych instynktów.

Z człowieka ojca czyni się bezrozumną masę na zasadzie oceny jego podświadomości chociaż jest człowiekiem wysoce wykształconym.

Są już w sądach procesy prowadzone przeciwko tym osobom  o naruszenie dóbr osobistych . Dość  tych bzdur i szarlatanerii .

Dość już nadużyć na tym odcinku rzekomego opiniowania .

Brak jest nadzoru nad tymi pracownikami , którzy dla sądów są wyroczniami przez sam fakt ich zatrudnienia w rodk .

Pomimo wykazanych nadzorowi i sądom nadużyć psychologicznych żadna z tych osób na przestrzeni kilkunastu lat nie została ukarana za sporządzenie fałszywych opracowań , co rodzi poczucie bezkarności i dowolności w opiniowaniu , co statystycznie powinno już budzić niepokój  .To okopanie się tych osób , przy braku jakiegokolwiek merytorycznego nadzoru nad ich pracami jest przyczyną wielu nieszczęść ludzkich .Szerzy się bezprawie pod płaszczykiem wydawanych opinii , które stanowią  niejednokrotnie nadużycia psychologiczne.  

 To poczucie bezkarności rodzi ogromne patologie , niszczenie ludzi i całych rodzin.

Tworzą się różnego rodzaju  nieformalne powiązania , zależności  i kwitną interesy na krzywdzie dzieci. Spraw jest tak dużo , bo rodk nie są pożyteczne dla społeczeństwa , ale bardzo wygodne dla sądów.

Dla własnej wygody sądy rodzinne wolą nie zauważać niechlujstwa wydawanych opinii , ich tendencyjności , fałszowania  faktów , lekceważenia materiału dowodowego ,bazowania nie na wiarygodnych metodach czy na czyichś uprzedzeniach , światopoglądach i subiektywnych ocenach –bo od strony formalnej wszystko się  zgadza , w papierach wszystko jest w porządku , choć człowiek odebrał sobie życie z bezsilności walki o dziecko przy udziale rodk

  

Przepisy prawa napędzają do tych ośrodków klientów , które mają monopol na wiarygodność.

Przez wydawanie tendencyjnych opinii  z ewidentną dyskryminacją ojców    ośrodki te szerzą patologie rodzinną nakręcając  koniunkturę  swojej przydatności na lata . Tysiące dzieci  pozostaje bez ojców , jak mówi statystyka około 700.000 dzieci .

Ojcowie są alienowani od dzieci a wiedza o tym jest powszechna .   M/atki tak faworyzowane przez system  nakręcają konflikty aby uzyskać argumenty  o braku porozumienia , bo to im się opłaci   Otrzymuja wysokie alimenty i żyja w konkubinatach.W przypadku braku porozumienia , ojcom   ogranicza się władzę rodzicielską .Mechanizm prosty w majestacie prawa dla niszczenia dzieci , przyszłych obywateli .

Czym bardziej dbający o dziecko ojciec  , który kocha swoje dziecko i chce uczestniczyć w procesie wychowywania , tym bardziej wychodzi za intruza w ocenie tych instytucji.To samo dotyczy czy dziadków ojczystych.

A jeżeli ma odwagę jeszcze protestować i podważać  jakośc tych opinii , otrzymuje ocenę walczącego za wszelka cenę o dziecko !  Jest to  w ocenie psychologa  negatywna cecha . Nie  zdąży / przed osiągnięciem dorosłości przez dzieci /  mieć wpływ na ich wychowywanie  i przekazywanie im prawidłowych wartości . Przed tymi osobami z RODK trzeba okazać pokorę , zagrać rolę błazna   bo może wtedy taki zdesperowany ojciec coś wskóra od   oświeconego eksperta z rodk.

Są raporty i opracowania na ten temat .

Nikt z  resortu wymiaru sprawiedliwości , sędziów , adwokatów , kuratorów , ministrów , nadzoru nad rodk nie jest  zainteresowany  likwidacją patologii w   rodk.

Mnóstwo osób z tego żyje , nikt jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za bezprawie .Forum matek przeciw dyskryminacji ojców dało propozycje zagospodarowania osób zatrudnionych w RODK,/patrz petycja na forummatek.pl zakładka patologia sądów./

Rosnąca liczba rozwodów i samotnych matek wychowujących dzieci jest konsekwencją tej patologii .Nie ma w Polsce drugiej takiej instytucji , która by działała na podobnych zasadach , która by decydowała o życiu milionów ludzi

I całych rodzin , nie ponosząc  jednocześnie żadnej odpowiedzialności  za swoje wytwory myślowe , zwane opiniami psychologicznymi .

Jest skandalem , że my matki ojców , które wychowałyśmy swoich synów na porządnych o obywateli , wykształciły ich , aby móc się widywać z wnukami jesteśmy wysyłani do rodk po jakieś oceny naszej osoby. Czy to jest  godziwe  i społecznie uzasadnione ? Czemu to służy?

 Dzieci to ofiary działań tych osób.

A jak z nadzorem nad pracami tych rzekomych biegłych ?

Nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Pedagogicznego przy Prezesie Sądu Okręgowego .Czy zatem organem nadzorczym jest Minister Sprawiedliwości , czy Minister Oświaty ?

Jak się ma nadzór pedagogiczny nad pracami psychologów ?

 Czy te osoby z rodk legitymują się posiadaniem odpowiednich certyfikatów potwierdzających ich wiedzę jako  psychologów, czy należą do Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego , które skupia i nadzoruje ich pracę.?

Jak nam wiadomo raz bycie biegłym rodk powoduje brak zainteresowania

poddawania się sprawdzianom wiedzy , choć się powołują te osoby na uzyskane kilka lat wcześniej rekomendację tego Towarzystwa , które straciły aktualność przez upływ czasu i nikt tego nie kontroluje .

Proszę się zając zatem Pani Profesor tematem rzetelności działań a nie apelami o zwiększeniu kadrowym ilości  tych osób.

Sprawy rodzinne  można osądzać  wykorzystaniem zasad  doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania .Tu jednak chodzi o co innego .Tu chodzi o poddawanie ludzi  ocenom według jakiegoś szablonu .Tu chodzi o wypracowanie wzoru  osoby  ojca na zasadzie homosovieticusa .

To może by opracować państwowy wzór prawidłowej osobowości i stosować go do wszystkich nie tylko do ojców dzieci .Najpierw poddać tym badaniom pracowników rodk , urzędników ministerialnych i innych. Może dopracujemy się jednoznacznych kryteriów wobec wszystkich obywateli dzieląc ich  jak ojców na nie godnych sprawowania opieki nad dziećmi i pozostałych  genialnych zdolnych do wszystkiego.

To że statystycznie   podano, że jest wysoki procent orzeczeń sądowych zgodnych z wydanymi opiniami ,wskazuje to jedynie na to, iż sądy   wyręczają się tymi osobami , które realizują politykę dyskryminacji  ojców  i pozbawiania dzieci ojców przez każdorazowe przypisywanie im cech które je eliminują z procesu wychowawczego swoich dzieci .  

 Jest to zbrojne narzędzie sądu , wygodne w procesie orzekania .

Gdyby Pani Rzecznik była zainteresowana dowodami jakimi dysponujemy a które jednoznacznie wskazują na  rolę tych o ośrodków w procesie niszczenia dzieci , naruszania praw obywatelskich , to służymy przykładami .
Są to przykłady drastyczne , bo system jest kryminogenny .Opisujemy je na potrzeby Rzecznika Praw Dziecka. Wystąpienie do  Rzecznika Praw dziecka załączamy.

 

Nasza działalność zmierza do ochrony naszych rodzin przed tymi pseudo biegłymi .

Nie można nadal utrzymywać patologii ,która godzi w człowieka a takim jest dziecko.

Jako inicjatorki zmian wystąpiliśmy z Petycją  do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego , jak i do Ministra Sprawiedliwości . Nasze działania połączyliśmy z działaniami organizacji pozarządowych walczących o prawa ojców do wychowywania dzieci. Nie  możemy się zgodzić na niszczenie naszych synów i nas samych jako rodziny ojca przez   RODK .

Liczymy na zainteresowanie się Pani Rzecznik właściwą stroną problemu , który

stał się problemem społecznym nie rozwiązywalnym od lat, pomimo inicjatyw zgłaszanych przez środowiska .

 

Dość już krzywdzenia naszych synów i nas samych jako rodziny , stop bezkarności .

  Prosimy  zainteresować tematem    dalszego funkcjonowania tych ośrodków , które niczemu nie służą i stanowią relikt komunistyczny .Prosimy przyjrzeć się kiedy  one powstały i jaki był cel ich utworzenia. Liczymy na   działania  w celu zlikwidowania patologii w prawie rodzinnym a zacznijmy od  zlikwidowania  obligatoryjnych opinii  rodk.

Druga sprawa. W 2008r Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie RPO-596390-IV/08BB  występował  do  Ministra Sprawiedliwosci w sprawie racjonalności      reguł zabezpieczenia w sprawach rodzinnych.Wystąpienie było powodowane wnioskami rodzicow /czytaj ojców/,których władza rodzicielska została przez sąd ograniczona bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego,a zwłaszcza wysłuchania uczestników postępowania . Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2008r udzielona Rzecznikowi nie zlikwidowała patologii sądów .  Nadal   stosowana jest procedura  wydawania postanowień o pobycie dziecka z matką w miejscu zamieszkania matki bez postępowania dowodowego ,do tego stopnia, że wydano postanowienie zanim ojciec otrzymał pozew rozwodowy a matka wyjechała z dzieckiem./ Sąd Okręgowy w WarszawieVI WydzCywilny Rodzinny/.

 

 Następnie 23 lutego 2011 Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się ponownie do Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie.

Okazuje się ze wystąpienia są bezskuteczne , Nadal są łamane prawa wolności praw człowieka i obywatela .

  Forum Matek przeciw Dyskryminacji Ojców wnosi do Rzecznika o  naciskanie na Ministra Sprawiedliwości  celem zmiany przepisów.

Forum Matek chce współdziałać z Rzecznikiem w celu likwidacji patologii.

 

               W imieniu matek i dziadków zrzeszonych w Forum:

 

 Janina Fabisiak                    Teodozja Strawczyńska                 

 

 

Przesłano do wiadomości :

Minister Sprawiedliwości

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Rzecznik Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka

 

 

   

s