FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

PISMO OD RZECZNIKA PRAW DZIECKA

świadczące o kompletnej ignorancji i niezrozumieniu problemu i zakłamaniu oraz pysze

- przecież tyle się mówiło zasadzie domicylu...

Rzeczniku zrozum wreszcie !!!

(opieka równoważna mówi o tym że matki nie mogą uprowadzać do "mamusi" dziecka tylko mają pozostać w mieście w którym mieszkały z mężem/partnerem a wtedy jak już wrócą będą miały  jak i ojciec prawo do opieki równoważnej/naprzemiennej)

to samo dotyczy ojców, którzy opuszczają miasto rodzinne - jak chcą opieki równoważnej - muszą wrócić

(pisze o tym na mojej stronie - www.fabi.pl - administrator)

 

   

 

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, March 02, 2012 8:40 AM
Subject: informacja w sprawie ZSR/410/739/2012/AT

 
ZSR/410/739/2012/AT
 
Pani
Janina Fabisiak
Teodozja Strawczyńska
Anna Śliwińska
Inicjatywa Matek Ojców Przeciwko Patologii Prawa Rodzinnego
           
Szanowne Panie,
 
            w odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego br. uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Dziecka zapoznał się z Państwa stanowiskiem w sprawie wprowadzenia do prawa polskiego obligatoryjnej pieczy naprzemiennej.
            Odnosząc się do powyższej propozycji należy w pierwszym rzędzie wskazać że, każde uregulowanie pieczy nad małoletnim musi być zgodne z jego dobrem.
            Należy podkreślić, że sąd okręgowy rozpatrując sprawy o rozwód uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka (art. 58. § 1. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Co daje podstawę uregulowania pieczy nad dzieckiem za porozumieniem rodziców w sposób naprzemienny.
             Możliwość stosowania opieki naprzemiennej nie może nosić jednak charakteru obligatoryjnego. Zdarzają się bowiem sytuacje głębokiego konfliktu między rodzicami, który wyklucza wspólne sprawowanie opieki. Odwołując się do nadrzędnej klauzuli dobra dziecka zastanowienia wymagają sytuacje w których rodzice zamieszkują w dużej odległości od siebie, dziecko nie powinno pokonywać takiej odległości, która mogłaby zaburzyć jego codzienne funkcjonowanie.
            W związku z powyższym propagowanie opieki naprzemiennej leży
w zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka, ale tylko w przypadkach,  gdy nie godzi to
w dobro dziecka.
 
 
Z poważaniem
Katarzyna Czaj-Trzcińska
Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Biura Rzecznika Praw Dziecka
 

 

   

s