FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 

 

PISMO 2 DO RZECZNIKA PRAW DZIECKA

   

 

 

 

Inicjatywa Matek Ojców Przeciwko Patologii Prawa                                                                                      Warszawa, 8 lutego 2012r

Rodzinnego     biuro@forummatek.pl

Forum Matek Przeciw Dyskryminacji  Ojców

                 DO RĄK WŁASNYCH                                    RZECZNIK  PRAW  DZIECKA

                                                                                             Pan    MAREK    MICHALAK

          „Ile goryczy wypijesz ty, jak ja piję, mój nieświadomy, nieopatrzny, niedoświadczony młodszy bracie - dziecko”     Janusz Korczak      

 

Rok 2012 został  z  Pańskiej inicjatywy   ustanowiony przez Sejm  RP  Rokiem Janusza Korczaka .

Stary Doktor  zwracał uwagę , że” zetknięcie dwóch  odmiennych krańcowo  światów człowieka dorosłego i dzieckakończy się porażką i niewolą  słabszego, to jest dziecka. To nie ty  jesteś wrogiem lecz twoja miażdżąca   przewaga. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno  dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby nam się to  udało .”

     To jest wspólne  dla nas  przesłanie doktora Korczaka w Roku Korczakowskim.

„Dziecko, w zależności od swojego wieku, rozwoju umysłowego i doświadczenia, ma pewne swoiste prawa , niewygodne dla dorosłych  i z tego powodu  najczęściej przez nich nie uznawane”

 My Matki wzywamy Pana  aby natychmiast  wspólnie  z FORUM MATEK rozpoczął prace  nad zmianami prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz wszelkich uregulowań Ministerstwa   Sprawiedliwości, które raz na zawsze zlikwidują galopującą falę  izolowania dzieci od ojców przez sądy i Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne.

   Nas matki naszych synów nie musi Pański Urząd przekonywać że  jest tak dobrze, iż nie należy nic robić.

A przeszło pół miliona  dzieci  wychowywanych w jednym gnieździe tylko z matką/dane z ostatnie  dziesięć lat/ to nie powód, żeby pochylić się nad sprawą? Żądamy od Pana inicjatywy wprowadzenia prawa obligatoryjnej pieczy wspólnej, równoważnej dla ojców , gdy  matka nie zgadza się na wspólny plan opieki a nie zgadza się bo ma zakładnika. Kontakty - to izolacja ojca , władza rodzicielska- to pojęcie iluzoryczne , egzekucje kontaktów to zaostrzenie konfliktów  obracające się przeciwko dziecku  !

Żądamy zatem zorganizowania wspólnego forum, nie dyskusyjnego , ale przedstawiającego konkretne rozwiązania z udziałem  Forum Matek , przedstawicieli Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości , Krajowej Rady Sadownictwa, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doradcy Rzecznika Pana Jacka Ignaczewskiego.

    W imieniu FORUM MATEK      Janina  Fabisiak ,Teodozja Strawczyńska ,Alina Śliwińska .

 

   

s