FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

PISMO DO

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

     

Polskie Towarzystwo Socjologiczne.  Pani Barbara Damentka

Proszę Pani, Jesteśmy społeczną  inicjatywą matek ojców walczących o prawa do swoich dzieci. Po rozstaniu rodziców, matki wywożą dzieci nie dając  im dostępu  do swoich  biologicznych ojców. .Sądy i Rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne zatrudniające psychologów  w ciągu 4 godzin rozmowy kwalifikują zdolność rodziców do kontaktów z dziecmi. Oczywiście   natychmiast sąd ustala że dziecko jest przy matce, /bez wzgl. na wiek/ a ojcu  przyznaje tzw widzenia raz na dwa tygodnie.2 lub 4 godziny. Taki jest standard.. Nie ma w tej machinie sądowo - psychologicznej  roli socjologów ! Uważamy, że  idzie  to w kierunku  niebezpiecznych zmian socjologicznych.  Jako dziadkowie ojczyści też jesteśmy poddawani badaniom RODK czy nadajemy się do kontaktowania ze swoimi wnukami. Przeważnie sie nie nadajemy!  Dotyczy to całej rzeszy ojców i ich rodzin, ponieważ ojcom przyznaje się tyko w 4% pieczę. Takich dzieci jest ok 3 mln. a za ostatnie 10 lat przy matkach zostało pól miliona dzieci ! Ojcowie są weekendowi   bez wpływu na wychowanie,  bowiem pieczy  równoważnej bądź naprzemiennej sądy nie zasądzają. Jest to problem właśnie socjologiczny. W psychice dzieci odbijają się te nienormalności. Dopiero wtedy psychologia lub psychiatria albo sady karne maja pełne ręce roboty, Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców - bo taka jest nasza społeczna inicjatywa - ma pytanie do Państwa  -.  czy przewidujecie   działania zmierzające do ukrócenia patologii społecznej, degradacji rodziny, sprowadzeniu roli ojców do roli   alimenciarzy i odsunięcia ich od wychowywania dzieci  i wpływu tych zjawisk na funkcjonowanie społeczeństwa. Państwa rolę widzimy we współpracy socjologów,  /bardziej niż psychologów /z Rzecznikiem Praw Dziecka. My matki ojców izolowanych od dzieci możemy w tym pomóc Można byłoby powołać taka  SEKCJĘ   w ramach Towarzystwa. Co Państwo na to?.

Nasza strona www.forummatek.pl     

Za Forum Janina Fabisiak, Alina Śliwińska Teodozja Strawczyńska biuro@forummatek.pl

 

   

s