FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

PISMO 2 DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

JAROSŁAWA GOWINA

P R O T E S T

   

  

Inicjatywa Matek Ojców  Przeciw Patologii                   dnia 16.04.2012 r

Prawa Rodzinnego

FORUM MATEK PRZECIW  DYSKRYMINACJI OJCÓW

 biuro@forummatek.pl

www.forummatek.pl

PAN  MINISTER  SPRAWIEDLIWOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

JAROSŁAW  GOWIN  

P R O T E S T

 

Dotyczy : Konwencji o przemocy wobec kobiet.

 

Popieramy Pana Ministra wzbraniającego się przed podpisaniem kolejnego aktu na rzecz dyskryminacji  Polskich mężczyzn,  ojców dzieci .

 Wyrażamy  protest przeciwko podejmowanym przez Panią Pełnomocnik   Rządu do Spraw Równego Traktowania  dr Agnieszkę Kozłowską –Rajewicz dążeniom do wprowadzenia w Polsce dalszych dyskryminujących ojców rozwiązań  w zakresie  przemocy  wobec kobiet,  która daje wyraz swoich nastawieniom do mężczyzn, albo nie zdołała  jeszcze  zgłębić tematu .

Wypowiedz Pani Pełnomocnik  w programie pierwszym Polskiego Radia w dniu 18 kwietnia 2012 r. w godzinach rannych , budzi nasze największe obawy  i zapytania  ; czyżby Pani Pełnomocnik nie  znane  było zjawisko  przemocy stosowanej w różnych formach przez kobiety wobec mężczyzn, wobec ojców z krzywdą dla dzieci .

 Pani Pełnomocnik  dostrzega  jedynie jako pokrzywdzone  jedynie  kobiety,   które jednak  z mocy systemowych rozwiązań  korzystają  z samych przywilejów w traktowaniu przez urzędy państwowe  - sądy i  instytucje społeczne .

  

Z wypowiedzi Rzecznika Policji  wynika, że policyjne statystyki wskazują na gwałtowny wzrost liczby przemocy wobec mężczyzn ze strony kobiet,  to mężczyźni  częściej niż poprzednio stają się ofiarami przemocy  ze strony kobiet.

 I tak : w 1999 r. zarejestrowano  4 tysięcy przypadków a w 2010 r

 -  13 tysięcy przypadków.

 Mężczyźni,  którzy są ofiarami przemocy domowej nie zgłaszają tego faktu tak często,  jak to czynią gremialnie kobiety do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy  . Wstydzą się przyznać  że są bici i poniewierani .

Tego statystki nie wykazują a takie zjawisko jest .

W tej sytuacji  nie zakłada się kobietom niebieskich kart .Pracownicy Pogotowia uznają to za represje wobec kobiet .

Takie są uwarunkowania społeczne i kulturowe, choć zjawisko przemocy wobec  mężczyzn istnieje i się poszerza .

CBOS w badaniach wykazuje rodzaje zachowań wobec mężów i partnerów ze strony kobiet : są to  bicia i popychania ,  groźby  i szantaże,  prowokacje,  policzkowania,   wyzwiska,  poniżanie  .

  Zjawisko przemocy dotyczy w równym stopniu kobiet co i mężczyzn .  

Fakty zgłoszeń ze strony kobiet, to często zachowania z byle powodu,  a nawet w warunkach uprzedniej prowokacji .

 Państwo powinno  iść z pomocą zarówno kobiecie jak i mężczyźnie a tego nie czyni  .

Ile razy  na  fali   pomówień  i to niesłusznych,  mężczyzna ojciec był  skazywany

za molestowanie dzieci ,  prowokowany  różnymi działaniami kobiet aby go doprowadzić do skazania. Ile kobiet zostało skazanych za niesłuszne pomówienia,  czy to bez znaczenia dla sprawy – nie odnotowano takiego przypadku skazania kobiety .

My wiemy z licznych spraw nam podanych, iż  szantaże dzieckiem  ze strony matek,  iż gdy tylko odważą się pójść ze swoimi sprawami  do sądu,  to więcej dziecka go  zobaczą . My znamy  liczne przypadki  gróźb i szantaży  kobiet,  iż gdy tylko  coś będzie nie po ich myśli  to „uczynią  z życia  ojca dziecka piekło”.

 

Czy Pani Pełnomocnik  dr Agnieszka  Kozłowska  - Rajewicz  uważa,  że kobiet  nie stać na takie działania,  bo to krucha,  nieporadna istota.  Może kiedyś w historii taką była, ale teraz już nią nie jest .

 

Dyskryminacja,  przemoc emocjonalna kobiet wobec mężczyzn,   godzi w dobro dziecka,  w dobro rodziny,  w dobro społeczeństwa .

Czy zatem kobiety matki,  kobiety  sprawujące władze,  kobiety sędziowie  na     tych  odcinkach  władzy i decyzyjności,   wykazały odpowiedzialność za  dziecko  za  prawidłowy jego  rozwój emocjonalny ,  czy  uważają  że  z racji macierzyństwa są obdarzone jedynie przywilejami  a mężczyźni jedynie obowiązkami  .

 

 Pani Pełnomocnik   wykazuje swoimi działaniami ,  iż uważa za zasadne chronić przed przemocą jedynie kobiety,  tym samym zatem klasyfikuje się jako ich orędowniczka  .  

 Skoro Pani Pełnomocnik jest wyrazicielką  racji jednej strony,  dlatego jest konieczne powołanie  Urzędu  Do  Spraw Dyskryminacji systemowej  i kulturowej mężczyzn  .

Polski mężczyzna z nikąd nie ma pomocy,  wszelkie rozwiązania obecnie istniejące godzą  w niego a przez  to w dziecko.

Wychowamy kalekie społeczeństwo  i z zaburzeniami emocjonalnymi ze skrzywieniami  i z systemowymi z uprzedzeniami .

 

Panie Ministrze ma Pan racje, że  dalsze takie tendencyjne,  dyskredytujące mężczyzn i ojców rozwiązania  godzą w wartości  rodzinne .  

O postrzeganiu już teraz obecnego mężczyzny ojca przez instytucje takie jak

Polskich sędziów,  jak należy mniemać  także przez samą Panią Pełnomocnik  dr Agnieszkę Kozłowską –Rajewicz,  niech zaświadczy   znana Pani Pełnomocnik     wypowiedź  Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu sędzi Joanny  Ciesielskiej Borowiec:

 „Mam osobiście alergię,  no może to za mocno powiedziane uprzedzenie do tych organizacji tatusiów .Osoby udzielające się w nich to czasem tacy ludzie,  którym bym psa nie dała,  a co dopiero dziecko”.

Ilu zatem sędziów i Pełnomocników będzie jeszcze z uprzedzeniami do mężczyzn ?

Proszę zatem szanować mężczyzn,  ojców  i  wtedy domagać się szanowania i ochrony  kobiet,  siebie  .

Popieramy Pana Ministra,  wyrażając sprzeciw przeciw działaniom Pani

Pełnomocnik. 

                                                                                Z POWAŻANIEM :

                                                            W imieniu   FORUM MATEK :

                           Janina Fabisiak/Alina Śliwińska/Teodozja Strawczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

s