FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 

 

PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

JAROSŁAWA GOWINA

   

  

Inicjatywa Matek Ojców przeciwko Patologii Prawa Rodzinnego                         Warszawa 7 lutego 2012r

FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW

biuro@forummatek.pl

                                                                                              MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

                                                                                              Pan

                                                                                             JAROSŁAW   GOWIN

 

Inicjatywa Społeczna FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW ,zainicjowała  zmiany   na rzecz likwidacji patologii prawa rodzinnego. Zwracamy się do   Pana Ministra   o podjęcie działań na rzecz zatrzymania dramatycznego procesu oddzielania przez sądy – dzieci od ich ojców- w wyniku     rozstania się rodziców. Lawina rozwodów powoduje ,że liczba dzieci  wychowujących się bez ojców jest zastraszająco duża . W 2002 roku było tych dzieci 458 tys. a w 2010 roku już  547 tys./Dane GUS/

DANE STATYSTYCZNE WSKAZUJĄ  ZA OSTATNIE 10 lat że w Polsce żyje ponad

PÓŁ MILIONA  DZIECI  BEZ REALNEGO WPŁYWU   OJCÓW  NA ICH ŻYCIE I ICH  PRZYSZŁOŚĆ.

Nasi synowie zostali pozbawieni pieczy i wpływu na wychowanie potomstwa ,ponieważ praktyka sądownicza jest taka   ,iż dziecko zawsze zostaje przy matce, a ojcu wymierza się kontakty raz na tydzień na  2- wie  lub  4- ry godziny w miejscu zamieszkania matki, która na nowo układa sobie życie.

Matki bronią dostępu do dzieci izolując ojców.  Tym samym izolowani są dziadkowie ojczyści  ,których my jako przedstawicielki   FORUM  również reprezentujemy.

Wnioskowałyśmy  zmiany prawa rodzinnego a nade wszystko wprowadzenie pieczy równoważnej, wspólnej, naprzemiennej . Napotkałyśmy tak silny opór Ministerstwa Sprawiedliwości  ,że zmusza to nas do podjęcia walki z tym oporem i utrwalającą   się  patologią .

Pismem Ministerstwa DSP-VI-070-14/11Sk z 25 stycznia 2012r  zostałyśmy poinformowane że”  co do zasadności  Państwa prośby o wyznaczenie spotkania z Ministrem Sprawiedliwości    w związku ze zgłoszonymi propozycjami legislacyjnymi odpowiedzi udzieli, zgodnie z właściwością ,Biuro Ministra”

                        Prosimy Pana Ministra  o spotkanie z  matkami  ojców  dla dobra ich dzieci .

                                                                            Przedstawicielki FORUM

                                                            Janina Fabisiak, Teodozja Strawczyńska, Alina Śliwińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

s