FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 

 

INTERPELACJA POSŁANKI ELŻBIETY GAPIŃSKIEJ

Interpelacje poselskie  sejm VII kadencja

   

  Płock, 02.02.2012

Posłanka na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Elżbieta Gapińska

 

 

Szanowny Pan

Jarosław Gowin

Minister Sprawiedliwości

 

 

Interpelacja

W sprawie zmian w prawie rodzinnym zmierzających do uczestniczenia w procesie wychowawczym i opieki nad dziećmi obydwojga rodziców po rozwodzie lub separacji.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Powszechnym zjawiskiem w ostatnich latach  w wydawanych przez Sądy Rodzinne decyzjach o prawa opieki  nad dzieckiem, stała się praktyka pozbawiania władzy rodzicielskiej ojców. Kiedy rodzicom w trakcie sprawy rozwodowej nie udaje się porozumieć  co do kontaktów z dzieckiem, Sądy Rodzinne w Polsce, często bez wyraźnej przyczyny, takiej jak patologia (agresja, alkoholizm itp.) pozbawiają ojców praw do opieki rodzicielskiej nad nieletnimi dziećmi. Kierowane przez ojców wnioski do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem w  ponad 90% są rozpatrywane na niekorzyść ojca. Nie bierze się pod uwagę faktu, że dla dziecka samo rozstanie rodziców jest przeżyciem traumatycznym i nie powinno się bez wyraźnej przyczyny pozbawiać dziecka kontaktu z jednym z rodziców. Takie działania wpływają krytycznie na rozwój emocjonalny dzieci, ich poczucie bezpieczeństwa i często stają się przyczyną wielu niepowodzeń w życiu dorosłym .   

Orzekanie Sądów Rodzinnych powinno być w tych sprawach bardzo wyważone i respektować prawa każdej ze stron, tym bardziej , że częstą praktyką jest  wykorzystywanie dziecka jako narzędzia do walki z drugim rodzicem, zarówno podczas sprawy rozwodowej, jak i po jej zakończeniu. W sytuacji, gdy ojciec dziecka chce być odpowiedzialny za przyszłość  swojego potomka,  prawo powinno umożliwić mu takie działania. Tymczasem  często napotyka na duże trudności ze strony prawa, które nie są niczym uzasadnione.  

Rozstanie rodziców jest dla młodego człowieka niezmiernie trudną sytuacją, ponieważ zaburza dotychczasowy porządek funkcjonowania jego świata. Dziecko traci  poczucie bezpieczeństwa, może wyizolować się z życia społecznego, cierpieć z powodu zaburzeń rozwojowych. W procesie wychowawczym potrzeba dwojga rodziców, dlatego brak równomiernego traktowania ich przez prawo tylko nasila negatywne aspekty i tak ciężkiej dla dziecka sytuacji rozwodu.

W związku z tym kieruję pytania:

Jak duża liczba rodziców jest  pozbawiania lub jest im  ograniczana władza rodzicielska bez poważnej przyczyny ?Jaką liczbę stanowią w tej grupie matki , a jaką ojcowie dzieci? 

 Czy Ministerstwo widzi problem  i czy zamierza wprowadzić takie zmiany w prawie rodzinnym , które ograniczą możliwości zakazania kontaktów między rodzicami a dziećmi?

Jak polskie orzekanie w tym zakresie przez Sądy Rodzinne wygląda na tle orzekania w prawie europejskim i światowym?

 Czy przewidywane są zmiany w prawie  związane z orzekaniem o losie dzieci w trybie postępowania zabezpieczającego ?

 

Z poważaniem

Posłanka Elżbieta Gapińska

Płock, dnia 02.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

   

s