FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
 F5 - ODŚWIEŻ STRONĘ nowe przeglądarki tego nie robią same

   

   

 

1-11-'11 POWSTAŁA STRONA FORUM MATEK WALCZĄCYCH O PRAWA OJCÓW

     
najnowsze:
 
Pisma Doręczone 9 listopada 2016r. Termin odpowiedzi upływa 9 stycznia 2017r
 
Forum Matek do Prezydenta RP po kolei załączniki:


1 projekt zmian prawa rodzinnego i opiekuńczego Listopad 2016 
2 Profesor nadzwyczajna - wypowiedź z 11 kwietnia 2016 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
3 Alienacja rodzicielska - to także przemoc - Juniorowo
4  rezolucja.-2079-2015---rownosc-i-dzielone-obowiazki-rodzicielskie
5
.FM- pismo-do-Ministra-Ziobro-listopad-2016

 
 

Posłuchaj wypowiedzi Pani Profesor

 

 
  Alienacja rodzicielska – to także przemoc ( czytamy na stronie - Juniorowo.pl )

Alienacja rodzicielska to świadome działanie rodzica, przy którym po rozstaniu pozostają dzieci (alienator), wobec rodzica, któremu sąd przyznał jedynie prawo do okresowego widywania się z nimi. Działanie to polega na niszczeniu relacji pomiędzy dzieckiem a „rodzicem weekendowym”. Ofiarą jest jednak nie tylko ów rodzic, ale przede wszystkim dziecko, wykorzystywane jako instrument w walce pomiędzy rodzicami.

 
 
  Maciej Domański opieka naprzemienna po wprowadzeniu nowego prawa 29 sierpnia 2015

Forum Matek nie komentuje - przeczytaj

 

 

dodatkowo przeczytaj art w Rp pt: "Sądy rodzinne częściej orzekają opiekę naprzemienną"

 
   
  11 Kwietnia 2016 miała miejsce konferencja w Sejmie, w trakcie której ogłoszono projekt ustawy o opiece naprzemiennej

Projekt jest efektem 6 letniej walki o prawa ojca, ale także matek, babć i dziadków do wychowania swojego potomstwa w równym stopniu... Projekt był prezentowany w poprzedniej kadencji sejmu pod egidą PO nie było jednak zainteresowania prawem dziecka do obojga rodziców - dopiero po dojściu do władzy partii PiS i ruchu  Kukiz '15 ma szanse na realizacje


zobacz stronę projektu   zobacz relację z konferencji

 
 
  w 2015 roku IWS powołał się na Forummatek w swoim opracowaniu z 2015r  (2015?)

Przykładowo „Forum Matek przeciwko Dyskryminacji Ojców” informuje na swojej stronie internetowej http://www.forummatek.pl/ o podjętych działaniach. Na przykład w „Petycji” z dnia 21 maja 2014 r. skierowanej do Prezydenta RP Forum, zapowiadając na 1 czerwca manifestację przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie swego niezadowolenia „wobec braku reakcji ze strony władz
Rzeczypospolitej Polskiej na bezprawie jakie dotyka ojców, którzy nie mogą sprawować opieki nad swoimi dziećmi (..)”, krytycznie oceniło skuteczność postępowań o wykonanie kontaktów (s. 5 powołanej petycji dostępnej na wskazanej stronie internetowej w dniu 20 stycznia 2016 r.).

zobacz dokumment IWS - "wykonywanie kontaktów z dziećmi"

 
 
  28 października 2015 roku RODK padło pod naporem Forummatek - stało się ostatecznie nielegalne tak orzekł Trybunał Konstytucyjny !!!!

Orzeczenie TK, Onet, Gazeta Prawna

zobacz pismo FM do TK tuż przed zwycięstwem

owszem jest inny problem przez rządy PO zostały zalegalizowane jako OZSS p13
Orzeczenie

 
 
 
APEL MATEK DO OJCÓW
1.  Zobaczcie odpowiedź Prokuratury Generalnej  - RODK nielegalne !  
2.  Nie idźcie do  RODK ! - zobacz dlaczego
3. SĄD NIE MA PRAWA KIEROWAĆ NA BADANIA DO RODK
4. kontrola w RODK
5. Pismo do Marszałka, szczegółowe uzasadnienie
6. Dyscyplinujemy sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 
 
  Syndrom PAS

"Angażowanie dziecka w konflikt między rodzicami, prowadzący do osłabienia lub zerwania jego więzi emocjonalnej z jednym z nich jest formą przemocy emocjonalnej wobec dziecka!" to fragment broszury wydanej w 2004r wg KOPD

to lektura obowiązkowa

PAS wg KOPD

 
 
  Podważenie dopuszczalności dowodu z opinii RODK   1.03.2015r.

Sędzia Sądu Najwyższego (w spoczynku) Bronisław Czech w kwartalniku Rodzina i Prawo nr 20-
21/2012 tak przedstawia problemy związane z opiniami RODK zasięganymi powszechnie przez sądy:
(str 6)” Od dawna moje wątpliwości budzi zarówno sposób formułowania przez sąd tez dowodowych w
sprawach rodzinnych, jak i odpowiedzi udzielane na nie przez biegłych z rodzinnego ośrodka
diagnostyczno-konsultacyjnego.

pismo

 
 
 
Nie daj się zastraszyć .Odmawiaj sądowi skierowania na badania psychologiczne, Nie wolno godzić się na badania w RODK ani do innych psychologów zwanych biegłymi . Zapamiętaj. NIE MAJĄ UPRAWNIEŃ  do badań. Broń się sam.

Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców przekazuje do Instytutu Ekspertyz Sądowych , do Parlamentarnego Zespołu ds Dzieci , do Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds Konstytucyjnych Praw Rodziny pismo z 17 lipca 2014 w sprawie wpływu badań RODK na społeczne sieroctwo dzieci - prosząc o zdecydowane działania   zgodnie z wnioskami, aby odsunąć RODK od wydawania opinii w sprawach opiekuńczych. Forum Matek Janina Fabisiak-prezes Zarządu. Teodozja Strawczyńska -wiceprezes

ponadto zobacz pisma zaznaczone na czerwono dalej na stronie

pismo, załącznik

 
 
 

87. posiedzenie Sejmu w dniu 19 lutego 2015 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

19 lutego 2015r sejm na plenarnym posiedzeniu rozpatrywał wniosek RPD o zmianę art 58,107KRiO
Forummatek przedstawiło swoją opinię że projekt ten nie zatrzyma procesu dyskryminacji ojców i dzieci
Forummatek złożyło swoje propozycje - dostępne na stronie sejmu pod nr druku 3104

Posiedzenie 87

 
 
 

21 05 2014
Forummatek pisze petycję do Prezydenta

Ojcowie i rodziny ślą do Pana petycje, których treść jest następująca:
Jako obywatele naszej Polski, jako uczestnicy życia społecznego, a przede wszystkim rodzinnego, my, rodzice oraz dziadkowie i dalsza rodzina naszych dzieci – jesteśmy oburzeni faktem tak fatalnego prawa rodzinnego w Polsce.

Petycja

 
 
 

15 04 2014
Forummatek pisze  skargę do Parlamentu Europejskiego

S K A R G A NA RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W oparciu o art.227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, składamy skargę na POLSKI RZĄD, który nie stosując zasad Traktatu, Konwencji o Prawach Człowieka i Podstawowych Wolności i Konwencji o Prawach Dziecka, doprowadza do masowych naruszeń praw człowieka, praw dziecka oraz do dyskryminacji ojców i ich rodzin.

SKARGA    zobacz zakładkę pisma

 
 
 

12 12 2013
Wizyta na komisji Polityki Społecznej i Rodziny , manifestacja, spotkanie w Kancelarii Premiera

To był jeden z ważniejszych dni w roku - nie dość że była komisja, to jeszcze spotkanie w kancelarii - trzeba było czekać cały rok żeby te 2 instytucje zrobiły spotkania w tym samym czasie - trzeba dodać ze termin przekładano 3 razy. Niżej znajdują się linki do relacji audio, oraz do stenogramu - nie dziwi fakt że te 2 rzeczy różnią się... prawda kole w oczy

zapis stenogramu z komisji.. nagranie spotkania    nagranie TV Republika   Relacja foto na stronie DzielnyTata.pl

 
 
 

Pismo do Papieża

Ideologia "GENDER", lansowana przez Kongres Kobiet, to likwidacja podstawowych i naturalnych wartości w imię "wolności". Propagowanie filozofii gender, jest propagowaniem nihilizmu i permisywizmu – co przejawia się w drastycznym spadku zawieranych małżeństw, spadku urodzeń, pogarszaniem jakości więzi międzyludzkim i osłabianiem więzi rodzinnych oraz eskalacją konfliktu płciowego.

Do Papieża  Od Papieża

 
 
 

Pismo komisji Polityki Społecznej i Rodziny  na podstawie wystąpienia Forummatek

do Ministra sprawiedliwości do Rzecznika Praw Dziecka

 
 
  Forum Matek napisało nowe pisma ! a urzędnicy siedzą i  patrzą....

Do rzecznika Praw dziecka

Do Minister równego Traktowania

Do ministra finansów

 
 
  Forum Matek czynie uczestniczyło w manifestacjach przed sejmem i Pałacem prezydenckim

fotorelacja

 
 
 
Forum Matek złożyło do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu wotum nieufności wobec Rzecznika Praw Dziecka

Oczekiwano od Rzecznika propozycji zmian Prawa Rodzinnego, ukrócenia samowoli w uprowadzaniu dzieci przez matki, likwidacji bezprawnych postanowień o pobycie dziecka z matką (96% )oczekiwano zmian, które ukrócą zjawisko „alienacji rodzicielskiej”, nie
włączanie dziecka w konflikt rodzinny, oczekiwano wprowadzenia różnych form opieki – w tym opieki naprzemiennej - równoważnej, oczekiwano działań w kierunku ograniczenia ingerencji państwa w rodzinę. Oczekiwania te nie zostały spełnione.

wotum nieufnośći   załącznik

 
 
 
Kontakt z dziadkami ojczystymi opinia psychologa

 ForumMatek zasięgnęło opinii psychologa w sprawie braku kontaktu wnuków z dziadkami ojczystymi

czytaj dalej

 
 
 
Forum Matek czynnie uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz  27 03 2013

mówiono o konieczności wprowadzenia opieki naprzemiennej i o konieczności powrotu dziecka do miejsca zamieszkania

czytaj więcej 

 
 
  Apel Forum Matek o powstrzymanie tragedii przekazany do Prezydenta Rzeczypospolitej, Premiera Rządu, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania.
Dnia 15 marca br. Forum Matek otrzymało przerażającą wiadomość o samobójczej
śmierci 31 – letniego ojca ze Starachowic – syna jednej z matek naszej grupy, który poddał
się w nierównej walce o miłość do swojej 4 letniej córeczki Mai.

czytaj więcej   ,  czytaj pismo Forummatek do Matki Artura Milanowskiego    do Premiera

 
 
 
Apel Forum Matek do polityków, prezydenta o debatę społeczną

Czy ulica ma być miejscem debaty publicznej?
jeśli tej debaty odmawia się ojcom i forum matek w progach prezydenta rp, marszałka sejmu rp, marszałka senatu rp, rady ministrów rp, rzecznika praw obywatelskich rp rzecznika praw dziecka, to:
zapraszamy na debatę 8 marca godz. 12:00 do Poznania!
pod Sąd Okręgowy !
cała polska solidaryzuje się w obronie praw dzieci i ojców!
 
czytaj więcej
 
 
 
Manifestacja "Gdzie są ojcowie" przed Pałacem Prezydenckim 23 luty 2013

Manifestację organizował ruch społeczny DzielnyTata.pl
 
czytaj więcej
 
 
 
Wiersz na gwiazdkę

Dźwięk słowa, choć to nie mowa
Dźwięk , choć to tylko maleństwa ruch....
 
czytaj więcej
 
 
 
LIST DO PREZYDENTA W ZWIĄZKU Z WIZYTĄ

 
Jesteśmy wdzięczne Panu Prezydentowi za zaproszenie na spotkanie. Jest to dobry sygnał; sygnał, że nadchodzi czas na zmiany oczekiwane przez tysiące obywateli, którzy są zdani obecnie sami na siebie, upokarzani, odsunięci od wychowywania swoich dzieci.
....
czytaj więcej
 
 
  LIST OTWARTY DO PANA SĘDZIEGO JACKA IGNACZEWSKIEGO

Jesteśmy trochę rozczarowane ukazanym się na rynku prawniczym Komentarzem do Prawa Rodzinnego pod Pana redakcją...
...Jak twierdzi prof. nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Mącior –„prawo do dziecka istnieje jak prawo do wolności. ”.Wszelkie ograniczanie praw rodzinnych, czyli władzy rodzicielskiej, jest naruszeniem Konstytucji i jej odpowiednich zapisów o równości kobiety  mężczyzny w każdej dziedzinie życia rodzinnego czy o równości praw każdego rodzica (art.32 w zw. z art. 33)....
czytaj więcej
 
 
  OPINIE DO ROZWODÓW SPOZA USTAWY ?

Jeśli bowiem do Trybunału Konstytucyjnego zostanie złożona skarga, a ten uzna wspomniane regulacje za niezgodne z ustawą zasadniczą, pojawi się możliwość wznowienia postępowań, w których orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi oparto na opiniach RODK. To może być przewrót kopernikański - puentuje adwokat Marcin Muśnicki
 
czytaj więcej
 
 
 

LIST DO INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Do szeregu   instytucji państwowych złożyłyśmy wniosek o zbadanie podstaw działania  i legitymacji do wydawania opinii w sprawach rodzinnych- rodzinnym ośrodkom diagnostyczno konsultacyjnym,  zwanych RODK-ami.

(...) 

Obecny system jest zorganizowany jako system represji rodzicielskiej, godzący w rodzinę, godzący w dziecko.(...)

czytaj więcej
 
 
 
SPOTKANIE U RZECZNIKA PRAW DZIECKA


W dniu 24 października br. o godzinie 16:00. odbyło się spotkaniew siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32.

 
czytaj więcej
 
 
  LIST OTWARTY DO JERZEGO OWSIAKA

 

Popieramy  Pana  List Otwarty skierowany do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

My także wystąpiłyśmy  do Premiera  jak i  do  Sejmowych i Senackich Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,  wykazując  co się składa na systemową patologię godzącą w dziecko,  w rodzinę

czytaj więcej

 
 
 

PISMO DO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ   19 09 2012

Czy jedyną formą na zwrócenie uwagi na szerzące się nieprawidłowości,   jest w Polsce podpalenie się przed Pana Urzędem zderzając się z biurokracją,   takie odnosimy wrażenie. Nie mamy możliwości równie skutecznego i równie silnego zademonstrowania problemu o jaki walczymy, a który związany jest z ochroną dzieci,  ponieważ nie jesteśmy kobietami  należącymi „ do gabinetu cieni czytaj więcej

za pismem poszłą tez informacja do SENACKIEJ KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI 

 
 
 

PROJEKT USTAWY   marzec 2012

projekt ustawy o opiece wspólnej/naprzemiennej przesłany do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina

oraz do Komisji Kodyfikacyjnej

 projekt ustawy

 
 
 

ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW DZIECKA    5 09 2012

na przesłanie zmian w ustawie  - o opiece wspólnej

 odpowiedź  

 
 
 

APEL DO MEDIÓW    10 08 2012

W licznych publikacjach prasowych poruszany jest temat różnych urzędów państwowych, których głównym celem jest „urzędniczenie” a nie rozwiązywanie problemów obywateli. (...)

 W najczarniejszym scenariuszu nie przywidywałyśmy, że proces niszczenia rodzin i krzywdzenia ojców i dzieci – mimo istnienia tylu urzędów i instytucji państwowych oraz tylu pomocowych fundacji – przybierze takie rozmiary. (...)

 czytaj więcej

 
 
 

WIZYTA U MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Jarosława Gowina  23 07 2012

 dotyczący spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Panem Jarosławem Gowinem  w dniu 23 lipca br.

Przedmiotem spotkania były  problemy dyskryminacji ojców w postępowaniach prowadzonych przez sądy rodzinne.

 czytaj więcej 

a także

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/gowin-skonczyc-z-dyskryminacja-ojcow

 
 
 

Pismo do Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta    31 05 2012

 Zbiorowe wystąpienie o spowodowanie wyjaśnienia czy nie doszło do złamania prawa.

/...Wydaje się zatem, iż Minister Sprawiedliwości wydając rozporządzenie przekroczył upoważnienie ustawowe a tak wydany akt prawny w zakresie przekraczającym to upoważnienie jest sprzeczny z art. 92 Konstytucji i nie powinien być przez Sądy stosowany..../

 czytaj więcej

 
 
 

W IMIĘ SYNA I WNUCZKA     12 06 2012

 Polskie babcie walczą o wnuki. Tracą z nimi kontakt po rozwodach własnych dzieci. Mówią;  Robimy to dla synów, nas samych, ale przede wszystkim dla wnuków.

 czytaj artykuł z Gazety Pomorskiej

 
 
 

31 MAJA 2012! odbył się kongres !

Kongres „Pokrzywdzeni lecz  Niepokonani 2012” w Sali Kongresowej w Warszawie

Zobacz fotorelację

 
 
 

PISMO DO:

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 
 
 

TATA TEŻ MA PRAWA

 Walczymy o to, żeby przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące ograniczeń władzy rodzicielskiej ojcom zostały zmienione. Chcemy, żeby gwarantowały naprzemienną, wspólną, równoważną opiekę nad dzieckiem obojga rodzicom. Niech rozwód małżonków nie oznacza rozwodu ojca z dzieckiem - wyjaśnia Teodozja Strawczyńska,

 czytaj więcej w zakładce media

 
 
   
 
 

PISMO DO:

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie RODK

 
 
 

PISMO DO:

Komitetu Ochrony  Praw Dziecka

 
 

APEL MATEK DO OJCÓW

Nie idźcie do  RODK !

 
   

 

TO HYMN OJCÓW - zobacz nasz protest